Bez záznamu!

Facebook
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazin Za Obzorem 2
Zaobzorom kornelius novak
ZaObzorem 5 Mikulkova

Tematické štúdium Biblie

Existuje kniha, ktorá by mohla ponúknuť ľudstvu riešenia na problémy, ktoré ho sužujú? Sú to riešenia, ktoré overil čas resp. ľudstvo? V dejinách je mnoho príkladov, ktoré dosvedčujú pravdivosť, vierohodnosť, múdrosť rád, ktoré sú v tejto knihe, v Biblii, ktorá je knižnicou kníh. Jej rady prinesú človeku pokoj, radosť, zdravie, zmierenie a poznanie Boha. Ak máte chuť sa dozvedieť viac, príďte na:

Najbližšie termíny sú nasledovné:

Kde: Zasadačka mestského úradu, Centrum 2/3, Považská Bystrica
Kedy: následne každý utorok o 18:00 hod.
Kontakt: ThDr. Jozef Kučera, tel.: 0905 741 426