Bez záznamu!

Facebook
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazin Za Obzorem 2
Zaobzorom kornelius novak
ZaObzorem 5 Mikulkova

Kontakt

Zbor POVAŽSKÁ BYSTRICA cirkvi adventistov siedmeho dňa
Centrum 28/33
povazskabystrica.casd.sk

Maranatha z.s.
Jemnická 887/4
140 00 Praha 4
www.maranatha.cz

SKK - Stredisko korešpondenčných kurzov
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: 02/4341 5502
skk@isternet.sk
www.skskk.sk

Kontaktné osoby:

Pavel Moudrý, B.A.
tel.: 0907 630 349
e-mail: pavel_moudry@centrum.sk

František Kolesár, B.Th.
tel.: 0905 895 156

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
tel.: +421 948 526 722