Bez záznamu!

Facebook
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazin Za Obzorem 2
Zaobzorom kornelius novak
ZaObzorem 5 Mikulkova

Kluby zdravia

Zamestnanie, povinnosti, snaha aspoň trochu rozumne využiť svoj voľný čas. Či už je to ráno v autobuse, alebo sediac v aute v dopravnej zápche, len málokedy si spomenieme na svoje zdravie. Nájsť rovnováhu, medzi fyzickým, duševným a duchovným zdravím sa môže zdať nemožné. Niekedy pritom stačí veľmi málo. A práve o takýchto drobných zmenách s veľkým efektom hovoríme raz za mesiac na Kluboch zdravia.

Kluby zdravia ponúkajú:

Fungujú v rôznych mestách SR. Do Klubov zdravia sú pozývaní naši i zahraniční odborníci z rôznych oblastí zdravia i verejno-prospešného života. Pri zriaďovaní a činnosti Klubov zdravia spolupracujeme s predstaviteľmi miestnych samospráv a regionálnych masmédií.

Viac informácii o Kluboch zdraviach a tiež i programe NEW START nájdete na www.zivotazdravie.sk

VSTUP VOĽNÝ!